CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT

 

Nguyên Hiệp dịch

Theo bản dịch Anh ngữ:
Robert Chalmers

Đối chiếu bản dịch Hoa ngữ:
Ngộ Tinh
(Hán dịch Nam truyền Đại tạng kinh)

TẬP II -  CHƯƠNG I - PHẨM CANG CƯỜNG (Chuyện số 151 - 160)

Số 151 Chuyện lời giáo huấn cho vua

Số 152 Chuyện con sói

Số 153 Chuyện con heo rừng

Số 154 Chuyện con rắn

Số 155 Chuyện Bà-la-môn Già-già

Số 156 Chuyện hoàng tử Thắng Tâm

Số 157 Chuyện công đức

Số 158 Chuyện con ngựa thiện giáp

Số 159 Chuyện con công

Số 160 Chuyện con ngỗng Cam Thanh

TẬP II - CHƯƠNG II - PHẨM THÂN GIÁO (Chuyện số 161 - 170)

Số 161 Chuyện Ẩn sĩ Nhân-đà-la-đồng-tính

Số 162 Chuyện Kết giao thân thiết

Số 163 Chuyện vua Tu-sư-ma

Số 164 Chuyện chim kên kên

Số 165 Chuyện con chồn

Số 166 Chuyện Bà-la-môn Ô-bà-sa-lỗ-cáp

Số 167 Chuyện Tôn giả Hoàn Mỹ

Số 168 Chuyện chim ưng

Số 169 Chuyện ẩn sĩ A-la-ca

Số 170 Chuyện con kỳ nhông

TẬP II - CHƯƠNG III - PHẨM THIỆN PHÁP(Chuyện số 171 - 180)

Số 171 Chuyện thiện pháp

Số 172 Chuyện núi Đạt-đà-la

Số 173 Chuyện con vượn

Số 174 Chuyện con khỉ phản nghịch

Số 175 Chuyện lễ bái mặt trời

Số 176 Chuyện một nắm đậu

Số 177 Chuyện Trấn-đầu-ca

Số 178 Chuyện con rùa

Số 179 Chuyện Bà-la-môn Chánh pháp

Số 180 Chuyện khó bố thí

TẬP II - CHƯƠNG IV - PHẨM VÔ SONG (Chuyện 181 - 190)

Số 181 Chuyện vương tử Vô song

Số 182 Chuyện con voi tại chiến trường

Số 183 Chuyện đồ ăn thừa

Số 184 Chuyện người huấn luyện ngựa Song nha

Số 185 Chuyện bất thiện

Số 186 Chuyện vị vua mang sửa đô

Số 187 Chuyện bốn vẻ đẹp

Số 188 Chuyện sư tử lai sói

Số 189 Chuyện tấm da sư tử

Số 190 Chuyện lợi ích của người giới đức

TẬP II - CHƯƠNG V - PHẨM LỖ-CÁP-CA (Chuyện 191 - 200)

Số 191 Lỗ-cáp-ca

Số 192 Chuyện thiên nữ Riri và Kalanni

Số 193 Chuyện vua Liên Hoa

Số 194 Chuyện kẻ trộm bảo châu

Số 195 Chuyện ngọn núi đẹp

Số 196 Chuyện con ngựa bay

Số 197 Chuyện bạn thù

Số 198 Chuyện con vẹt La-đà

Số 199 Chuyện vị gia trưởng

Số 200 Chuyện thiện giới

TẬP II - CHƯƠNG VI - PHẨM NATAMDAIHA (Chuyện 201 - 210)

Số 201 Chuyện nhà tù

Số 202 Chuyện đùa nghịch

Số 203 Chuyện tu tập từ tâm

Số 204 Chuyện con quạ Duy-lạp-ca

Số 205 Chuyện con cá sống Hằng

Số 206 Chuyện con linh dương

Số 207 Chuyện vua A-tát-ca

Số 208 Chuyện con cá sấu

Số 209 Chuyện con chim mồi

Số 210 Chuyện chim gõ kiến

TẬP II - CHƯƠNG VII - PHẨM BỤI CỎ THƠM (Chuyện 211 - 220)

Số 211 Chuyện Bà-la-môn Tô-ma-đạ-đà

Số 212 Chuyện đồ ăn thừa

Số 213 Chuyện vua Ba-lỗ

Số 214 Chuyện con sông đầy

Số 215 Chuyện con rùa

Số 216 Chuyện con cá

Số 217 Chuyện cô gái bị dụ bắt

Số 218 Chuyện vị lái buôn lừa đảo

Số 219 Chuyện phỉ báng

Số 220 Chuyện quan tư tế pháp tràng

TẬP II - CHƯƠNG VIII - PHẨM CA-SA (Kasava) (Chuyện 221 - 230)

Số 221 Chuyện chiếc y cà-sa

Số 222 Chuyện con khỉ tiểu Nan-đề-na

Số 223 Chuyện thức ăn đi đường

Số 224 Chuyện con cá sấu

Số 225 huyện tán thán lòng kham nhẫn

Số 226 Chuyện con cú

Số 227 Chuyện con bọ ăn phân

Số 228 Chuyện Bà-la-môn Ca-mã-ni-tha

Số 229 Chuyện vị du sĩ bỏ chạy

Số 230 Chuyện vị du sĩ bỏ chạy thứ hai

TẬP II - CHƯƠNG IX - PHẨM UPAHANA (Chuyện số 231 - 240)

Số 231 Chuyện chiếc giày

Số 232 Chuyện cây đàn cầm

Số 233 Chuyện mũi tên

Số 234 Chuyện nàng A-tây-đạt-bố

Số 235 Chuyện ẩn sĩ Việt-xà-na-ca

Số 236 Chuyện con sếu

Số 237 Chuyện Bà-la-môn Bà-chi-đa

Số 238 Chuyện một chữ

Số 239 Chuyện con ếch xanh

Số 240 Chuyện vua Đại hoàng

TẬP II - CHƯƠNG X - PHẨM CHÓ SÓI (Chuyện 241 - 250)

Số 241 Chuyện vua sói Nhất-thiết-nha

Số 242 Chuyện con chó

Số 243 Chuyện nhạc sĩ Cổ-đề-lạp

Số 94 Chuyện ly dục

Số 245 Chuyện kinh căn bản phương tiện

Số 246 Chuyện lời phỉ báng

Số 247 Chuyện vua Mạt-đan-ca-lợi

Số 248 Chuyện ví dụ cây Chúc-ca

Số 249 Chuyện con khỉ Tát-la-ca

Số 250 Chuyện con khỉ

 

 

 • Tôn ảnh Phật, Bồ Tát

 •    

    

  Hội PG Thảo Đường


 •    Hội Phật Giáo Thảo Đường tại Moskva thành lập ngày 04 tháng 06 năm 1993. Hội trưởng của Hội Phật Giáo Thảo Đường từ ngày thành lập đến nay là bà Inna Malkhanova.

  Đọc tiếp   


  Lịch sinh hoạt Phật sự

     

   Hàng tháng, Hội Phật giáo Thảo Đường tổ chức tụng kinh vào 2 ngày: Mồng một và ngày rằm. Khi có lễ lớn hoặc nhân dịp quý Thầy sang, Hội sẽ thông báo cụ thể.

  • Xem chi tiết lịch sinh hoạt  

   Hình ảnh sinh hoạt

  •    Từ ngày được thành lập đến nay, Hội Phật giáo Thảo Đường đã tổ chức nhiều buổi lễ trang nghiêm và cũng nhiều lần cung thỉnh các Thầy về để giúp cho các Phật tử của Hội hiểu thêm giáo lý của Đức Phật, tăng trưởng đạo tâm.

  • Bấm để xem ảnh   


    

   Tôn ảnh Phật ngọc

    

    

      Phật ngọc là biểu tượng cho hòa bình thế giới. Tượng Phật cao 2 mét 7 được đặt trên pháp tòa có chiều cao 1 mét 4, với trọng lượng nặng trên 4 tấn.     

   Đọc tiếp   

    

   Các trang web liên kết