CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT

 

Nguyên Hiệp dịch

Theo bản dịch Anh ngữ:
Robert Chalmers

Đối chiếu bản dịch Hoa ngữ:
Ngộ Tinh
(Hán dịch Nam truyền Đại tạng kinh)

TẬP I -  CHƯƠNG I - PHẨM KHÔNG HÝ LUẬN (Chuyện số 1 - 10)

Số 1 Chuyện không hý luận

Số 2 Chuyện con đường cát

Số 3 Chuyện vị thương nhân tham dục

Số 4 Chuyện tài Quan Chu-Lai

Số 5 Chuyện một đấu lúa

Số 6 Chuyện thiện pháp

Số 7 Chuyện cô gái lượm củi

Số 8 Chuyện vị vua thủ lĩnh

Số 9 Chuyện vua Ma-Già

Số 10 Chuyện lạc trú

TẬP I - CHƯƠNG II - PHẨM GIỚI HẠNH(Chuyện số 11 - 20)

Số 11 Chuyện con Nai thúy tướng

Số 12 Chuyện con Nai Ni-câu-lưu-đà

Số 13 Chuyện mũi tên

Số 14 Chuyện con Nai gió

Số 15 Chuyện con Nai Ha-la-đệ-nhã

Số 16 Chuyện con Nai có 3 thế nằm

Số 17 Chuyện gió thổi

Số 18 Chuyện phẩm vật cúng tiến người chết

Số 19 Chuyện cúng dường cầu nguyện

Số 20 Chuyện hố lô ẩm

TẬP I - CHƯƠNG III - PHẨM LINH DƯƠNG (Chuyện số 21 - 30)

Số 21 Chuyện con Linh Dương

Số 22 Chuyện con Chó

Số 23 Chuyện con tuấn Mã

Số 24 Chuyện con Ngựa tốt

Số 25 Chuyện bến tắm

Số 26 Chuyện con Voi nữ nhan

Số 27 Chuyện đôi bạn thân thiết

Số 28 Chuyện con Bò đại hỷ

Số 29 Chuyện con Bò đen

Số 30 Chuyện con Heo Mỗ-ni-ca

TẬP I - CHƯƠNG IV - PHẨM CHIM CON (Chuyện 31 - 40)

Số 31 Chuyện con Chim con

Số 32 Chuyện nhảy múa

Số 33 Chuyện hòa hợp

Số 34 Chuyện con Cá

Số 35 Chuyện con chim Cút

Số 36 Chuyện con Chim

Số 37 Chuyện con chim Trĩ

Số 38 Chuyện con Sếu

Số 39 Chuyện người hầu Nan-đà

Số 40 Chuyện hố than cây Keo

TẬP I - CHƯƠNG V - PHẨM LỢI ÁI (Chuyện 41 - 50)

Số 41 Chuyện Trưởng lão La-sa-già

Số 42 Chuyện con chim Bồ Câu

Số 43 Chuyện con Rắn Tre

Số 44 Chuyện con Muỗi

Số 45 Chuyện Nữ tỳ Xích Ngưu

Số 46 Chuyện khu vườn bị phá hỏng

Số 47 Chuyện rượu

Số 48 Chuyện Bà-la-môn Trí Vân

Số 49 Chuyện các vì sao

Số 50 Chuyện kẻ vô trí

TẬP I - CHƯƠNG VI - PHẨM NGUYỆN VỌNG(Chuyện 51 - 60)

Số 51 Chuyện vua Đại Câu Giới

Số 52 Chuyện tiểu Già-da-ca

Số 53 Chuyện chiếc bình đầy

Số 54 Chuyện trái cây

Số 55 Chuyện thái tử Ngũ Võ Khí

Số 56 Chuyện khối vàng

Số 57 Chuyện con Khỉ chúa

Số 58 Chuyện Ba pháp

Số 59 Chuyện đánh trống

Số 60 Chuyện thổi tù và

TẬP I - CHƯƠNG VII - PHẨM NGƯỜI NỮ(Chuyện 61 - 70)

Số 61 Chuyện bài kinh khổ đau

Số 62 Chuyện Cô gái lừa dối

Số 63 Chuyện Chà là hiền nhân

Số 64 Chuyện khó hiểu

Số 65 Chuyện ưu não

Số 66 Chuyện Hoàng hậu từ tâm

Số 67 Chuyện người Phụ nữ miền quê

Số 68 Chuyện thành Bà-kỳ-đa

Số 69 Chuyện con Rắn phun nọc độc

Số 70 Chuyện hiền giả cái cuốc

TẬP I - CHƯƠNG VIII - PHẨM CÂY BÀ-NA (Chuyện 71 - 80)

Số 71 Chuyện cây Bà-na

Số 72 Chuyện Voi chúa đức hạnh

Số 73 Chuyện lời nói chân thật

Số 74 Chuyện quy luật cây rừng

Số 75 Chuyện loài Cá

Số 76 Chuyện không sợ hãi

Số 77 Chuyện đại mộng

Số 78 Chuyện triệu phú Y-lợi-tát

Số 79 Chuyện tiếng trống thình thình

Số 80 Chuyện thợ dệt Tất-ma-tắc-na

TẬP I - CHƯƠNG IX - PHẨM UỐNG RƯỢU (Chuyện số 81 - 90)

Số 81 Chuyện uống rượu

Số 82 Chuyện nam tử Mittavinda

Số 83 Chuyện người có tên vận xui

Số 84 Chuyện con đường đưa đến lợi ích

Số 85 Chuyện cây có trái độc

Số 86 Chuyện kiểm tra Giới đức

Số 87 Chuyện điềm tốt xầu

Số 88 Chuyện Bò đức Tát-lan-ba

Số 89 Chuyện kẻ dối trá

Số 90 Chuyện kẻ vong ân

TẬP I - CHƯƠNG X - PHẨM NGỘ ĐỘC(Chuyện 91 - 100)

Số 91 Chuyện ngộ độc

Số 92 Chuyện đại bảo vật

Số 93 Chuyện trúng độc do tham luyến

Số 94 Chuyện nỗi sợ hãi

Số 95 Chuyện vua Đại Thiện

Số 96 Chuyện bát dầu đầy

Số 97 Chuyện tin vào điềm tốt xấu trong tên gọi

Số 98 Chuyện thương nhân lừa đảo

Số 99 Chuyện hơn một ngàn kẻ ngu

Số 100 Chuyện sắc thân bất lạc

TẬP I - CHƯƠNG XI - PHẨM PAROSATA (Chuyện 101 110)

Số 101 Chuyện hơn một trăn

Số 102 Chuyện người bán rau

Số 103 Chuyện kẻ thù

Số 104 Chuyện chàng trai Mittavinda

Số 105 Chuyện cây mục

Số 106 Chuyện múc nước

Số 107 Chuyện người giỏi ném đá

Số 108 Chuyện cô gái mập

Số 109 Chuyện bánh cám đồ

Số 110 Chuyện câu hỏi tổng quát

TẬP I - CHƯƠNG XII - PHẨM THUYẾT VẤN (Chuyện 111 - 120)

Số 111 Chuyện câu hỏi của con lửa

Số 112 Chuyện câu hỏi của Hoàng hậu bất tử

Số 113 Chuyện Chó rừng

Số 114 Chuyện con Cá nghĩ vừa

Số 115 Chuyện người khuyên ngăn

Số 116 Chuyện Người không nghe lời khuyên

Số 117 Chuyện chim Đa Đa

Số 118 Chuyện con chim Cút

Số 119 Chuyện con Gà gáy không đúng lục

Số 120 Chuyện giải thoát trói buộc

TẬP I - CHƯƠNG XIII - PHẨM CỎ KIẾT TƯỜNG (Chuyện 121 -130)

Số 121 Chuyện cỏ Kiết tường

Số 122 Chuyện kẻ ngu

Số 123 Chuyện cái cán cày

Số 124 Chuyện trái xoài

Số 125 Chuyện người nô lệ Ca-tha-cáp-ca

Số 126 Chuyện người đoán tướng kiếm

Số 127 Chuyện nô lệ Già-lam-đỗ-ca

Số 128 Chuyện con mèo

Số 129 Chuyện kẻ thờ Lửa

Số 130 Chuyện nữ Bà-la-môn Kosiya

TẬP I - CHƯƠNG XIV - PHẨM ASAMPDANA(Chuyện 131 - 140)

Số 131 Chuyện kẻ vong ân

Số 132 Chuyện Năm vị Thầy

Số 133 Chuyện Lửa đốt

Số 134 Chuyện Thiền định thanh tịnh

Số 135 Chuyện ánh sáng mặt Trăng

Số 136 Chuyện Thiên Nga lông vàng

Số 137 Chuyện con Mèo

Số 138 Chuyện con Cắc Kè

Số 139 Chuyện hai mặt thất bại

Số 140 Chuyện con Quạ

TẬP I - CHƯƠNG XV - PHẨM KAKANTAKA (Chuyện 141 150)

Số 141 Chuyện con Kỳ Đà

Số 142 Chuyện con Chó rừng

Số 143 Chuyện con Sư Tử

Số 144 Chuyện cái đuôi Bò

Số 145 Chuyện con Vẹt Rādha

Số 146 Chuyện con Quạ

Số 147 Chuyện áo vải đỏ

Số 148 Chuyện con Chó rừng

Số 149 Chuyện một chiếc lá

Số 150 Chuyên Thanh niên Sañjīva

 

 • Tôn ảnh Phật, Bồ Tát

 •    

    

  Hội PG Thảo Đường


 •    Hội Phật Giáo Thảo Đường tại Moskva thành lập ngày 04 tháng 06 năm 1993. Hội trưởng của Hội Phật Giáo Thảo Đường từ ngày thành lập đến nay là bà Inna Malkhanova.

  Đọc tiếp   


  Lịch sinh hoạt Phật sự

     

   Hàng tháng, Hội Phật giáo Thảo Đường tổ chức tụng kinh vào 2 ngày: Mồng một và ngày rằm. Khi có lễ lớn hoặc nhân dịp quý Thầy sang, Hội sẽ thông báo cụ thể.

  • Xem chi tiết lịch sinh hoạt  

   Hình ảnh sinh hoạt

  •    Từ ngày được thành lập đến nay, Hội Phật giáo Thảo Đường đã tổ chức nhiều buổi lễ trang nghiêm và cũng nhiều lần cung thỉnh các Thầy về để giúp cho các Phật tử của Hội hiểu thêm giáo lý của Đức Phật, tăng trưởng đạo tâm.

  • Bấm để xem ảnh   


    

   Tôn ảnh Phật ngọc

    

    

      Phật ngọc là biểu tượng cho hòa bình thế giới. Tượng Phật cao 2 mét 7 được đặt trên pháp tòa có chiều cao 1 mét 4, với trọng lượng nặng trên 4 tấn.     

   Đọc tiếp   

    

   Các trang web liên kết