THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN

    

Thuyết Thập nhị nhân duyên, cũng được gọi là Duyên khởi hay Nhân duyên sinh, là một trong những giáo lý quan trọng nhất của Đức Phật. Thuyết này chỉ rõ là mọi hiện tượng tâm lý và vật lý tạo nên đời sống đều nằm trong một mối liên hệ với nhau, chúng là nguyên nhân của một nhân duyên này và là kết quả của một nhân duyên khác, làm thành một vòng với mười hai nhân duyên. Chính mười hai nhân duyên này níu kéo nhau từ đời vô thủy đến nay và mãi về sau nên  loài hữu tình cứ mãi mãi vướng mắc trong vòng Luân hồi trong Sáu nẻo (Lục Đạo).

Mười hai nhân duyên cụ thể như sau:

Trong đời trước

1.       Vô minh, vì không hiểu đạo, không hiểu Tứ diệu đế, không hiểu Khổ, nên mới bám níu, tham mê;

2.       Vô minh sinh ra Hành, tức là  hành động tạo nghiệp. Hành động này có thể tốt, xấu hay trung tính. Hành thường do: thân, khẩu và ý;

Trong đời hiện tại

3.       Hành sinh ra Thức, tức là   sự biết, cho mình là đúng, nên đầu thai vào bụng mẹ, tạo nên một đời sống. Thức này đi vào bụng mẹ. Thức lựa chọn mẹ cha đúng như Hành tốt xấu quy định;

4.       Thức sinh ra Danh sắc, tức là  toàn bộ tâm lý và vật lý của bào thai mới, do Ngũ uẩn tạo thành;

5.       Danh sắc sinh ra Lục nhập, còn gọi là Lục căn, tức là năm giác quan (mắt, tai, mũi, miệng, lưỡi) và khả năng suy nghĩ;

6.       Lục căn bắt đầu tiếp xúc với bên ngoài gọi là Xúc;

7.       Xúc sinh ra Thụ, tức sự cảm nhận của con người mới với thế giới bên ngoài;

8.       Thụ sinh ra Ái, tức lòng tham ái, lòng ham muốn xuất phát từ vô minh;

9.       Ái sinh ra Thủ, tức là ý muốn chiếm lấy, giữ lấy cho mình;

10.   Thủ dẫn đến Hữu, tứclà sự có, là toàn bộ những gì ta gọi là tồn tại, là sự sống;

Trong đời tới

11.   Hữu lại dẫn đến Sinh, một cá nhân mới ra đời;

12.   Sinh lại đưa đến Lão tử, tức là già và chết.

12 nhân duyên là 12 mắt xích trói buộc chúng ta trong luân hồi sanh tử. Còn luân hồi sanh tử là còn chịu nhiều khổ đau. Chính vì vậy, Đức Phật từ bi đã chỉ cho chúng ta con đường để chấm dứt luân hồi sanh tử, chúng ta có thể tu tập để chấm dứt ngay trong đời này chứ không phải đợi đến đời sau. Có các cách tu tập như sau:

- Niệm Phật: Pháp môn niệm Phật là pháp môn thù thắng và đơn giản, giúp chúng ta đến được cõi của Đức Phật A Di Đà ngay sau khi lâm chung. Đến được cõi của Đức Phật A Di Đà, chúng ta không còn bị luân hồi sanh tử nữa, vĩnh viễn thoát khỏi mắt xích của 12 nhân duyên.

- Thiền định: Thiền định để quuán tưởng được lý nhân quyên và tu tập pháp môn giải thoát. Trong cuộc đời đầy bận rộn này, quý đạo hữu hãy tập chặt đứt mắt xích yếu nhất trong thận nhị nhân duyên đó là Ái. Cố gắng không tham đắm cái mình thọ nhận, tập thực hành bố thí để buông xã bớt tính tham lam, tập nhẫn nhục để buông xã bớt tính sân hận và cái tôi cố hữu của mình.

- Quý đạo hữu thực hành Thiền - Tịnh song tu thì lợi ích càng thêm tăng trưởng.

 

 

  • Tôn ảnh Phật, Bồ Tát

  •    

      

    Đề mục giáo lý