TAM QUY - NGŨ GIỚI

   Quy là quay về, y là nương tựa. Quy y tam bảo là quay về nương tựa nơi Phật, Pháp, Tăng. Tại sao nói là quay về? Bởi vì trong ta, ai cũng có Phật tánh, nhưng do vô minh vọng động, do Tham, Sân, Si nên ta cứ trôi mãi trong luân hồi sanh tử, chịu nhiều khổ đau. Nay ta quay về vơi Tam bảo như con quay về với cha mẹ sau một thời gian lầm đường lạc lối.Như cha mẹ luôn luôn dang rộng vòng tay chào đón dứa con quay về, Chư Phật, chư Tăng luôn luôn mở lòng từ bi chào đón chúng ta quay về với Phật tánh thường có của mình. Vì vậy quý đạo hữu nào đã có duyên được đến chùa, được gặp Phật hãy mau chóng quy y Tam bảo để được nương tựa tha lực của chư Phật, Bồ Tát hầu nhanh chóng thoát khỏi khổ đau, tránh được luân hồi sanh tử.  

   Tại sao phải thọ ngũ giới? Thọ ngũ giới là để chúng ta tự rèn giũa mình, để tự nhắc nhở mình trong quá trình tu tập. Khi chúng ta giữ được giới nào thì chúng ta được phước đức của giới đó. Luật nhân quả, nghiệp báo không từ một ai, nên đạo hữu nào thọ giới sớm thì đạo hữu đó được lợi ích sớm. Ngoài việc tự mình quy y Tam bảo và thọ giới, là Phật tử chưng ta nên vì lòng từ bi mà giải thích và khuyến khích người khác quy y, thọ giới để họ cũng được lợi ích như mình. 

QUY Y TAM BẢO
(Xin về nương tựa ba nơi quý báu)
 

1. Con xin về nương tựa Phật, Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.

2. Con xin về nương tựa Pháp, con đường của từ bi và trí tuệ.

3. Con xin về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.

NGŨ GIỚI
(Năm giới phải tuân theo)

Giới thứ nhất: Ý thức được những khổ đau của chúng sinh do sự sát hại gây ra, con xin học theo hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Con nguyện không giết hại chúng sinh, không tán thành sự giết chóc và cố can ngăn không để kẻ khác giết hại chúng sinh.

Giới thứ hai: Ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cướp, cưỡng đoạt gây ra, con xin học theo hạnh đại từ để đem lại an lạc cho chúng sinh. Con nguyện không trộm cắp, không lấy làm của riêng mình bất cứ tài sản, đồ vật nào của người khác. Mà trái lại, sẵn sàng chia sẻ tài vật của con cho những người đang thiếu thốn, khó khăn.

Giới thứ ba: Ý thức được những khổ đau do thói tà dâm gây ra, con xin nguyện sống trong sạch, không tà dâm để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình cũng như gia đình của người khác, đồng thời bảo vệ hạnh phúc và tương lai của trẻ con. Chính hạnh phúc và an bình của mỗi gia đình sẽ đem lại hạnh phúc và an bình của xã hội và thế giới.

Giới thứ tư: Ý thức được những khổ đau do lời nói dối, sự vu khống và lường gạt gây ra, con xin nguyện sống thật thà, chân chất, không nói dối, không vu khống, không nói những lời có thể gây ra bất hoà, thù ghét lẫn nhau. Con nguyện nói những lời hoà nhã để đem lại sự an ủi và niềm vui cho người khác.

Giới thứ năm: Ý thức được những khổ đau do nghiện rượu và ma tuý gây ra, con xin nguyện không uống rượu, không dùng ma tuý, không dùng những chất độc, kể cả các loại sách báo, phim ảnh… đồi truỵ, vì những thứ đó làm bại hoại thân tâm, mà như vậy là phản bội tổ tiên, cha mẹ và gây hại lớn cho thế hệ tương lai.
 

Các Phật tử dự lễ Quy Y vào ngày 16/10/2010 do Hòa Thượng Thích Minh Tâm chứng minh

 

  • Tôn ảnh Phật, Bồ Tát

  •    

      

    Đề mục giáo lý