Ư NGHĨA LỄ TẮM PHẬT

  

Ư nghĩa Lễ tắm Phật

Trong dịp Đại Lễ Phật Đản, các chùa thường tổ chức lễ tắm Phật. Để hiểu được ư nghĩa lễ tắm Phật, chúng tôi xin nhắc lại một chi tiết trong truyền thuyết kể chuyện Phật Thích Ca giáng trần. Tương truyền, khi Phật đản sinh, có chín vị rồng (long) tới phun nước tắm rửa cho Phật. Cùng với rồng c̣n có các vị trời (thiên) tới rưới các loại hương hoa xuống cúng dường Đức Phật.

     Về sau, ở Ấn Độ, người ta thường đặt tượng Phật Thích Ca Hài nhi ở các chùa và hàng ngày các tín đồ đến viếng chùa có thể lấy nước rưới lên tượng để tắm Phật đồng thời cũng để tẩy ô nhiễm thân tâm của ḿnh.

          Ở Trung Hoa, vào đời Đường (từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 10), đời Tống (từ thế kỷ thứ 10 đên thế kỷ 13), lễ tắm Phật là một Pháp hội rất quan trọng được tổ chức hàng năm vào ngày vía Phật đản sinh.
Ở Nhật Bản, từ năm 840 trở về sau, mỗi năm vào ngày mồng 8 tháng Tư, lễ tắm Phật được tiến hành rất trọng thể tại hoàng cung.

     Ở Thái Lan, Cam Bốt, Đại Hàn, Việt Nam, v.v... tại buổi lễ Phật Đản cũng thường có nghi thức tắm Phật. Nghi thức đó được các Phật tử cung kính thực hành, v́ đó là dịp để các Phật tử phản tỉnh lại ḿnh, nghĩa là xét lại thân tâm ḿnh xem có những điều ǵ cấu bẩn trong hành động, lời nói và ư nghĩ để cùng với việc rưới nước tắm Phật th́ tẩy nhiễm luôn cho thân tâm của ḿnh.

     Nghi thức tắm Phật giản đơn nhưng rất thành kính: tượng Phật Thích Ca Hài nhi được đặt trong bồn nước, thường là nước có pha trộn hương hoa (ở quê hương Phật, người ta thường dùng chiên đàn hương, bạch đàn hương, uất đàn hương, tử chiên đàn, long năo, đinh hương, v.v...) hoặc cắm các loại hoa thơm tinh khiết quanh bồn nước; Phật tử xếp hàng lần lượt đến trước tượng, quỳ xuống đảnh lễ để tỏ ḷng thành kính đối với Đức Phật, rồi đứng lên cầm cái gáo con hay cái muỗng múc nước hương thơm rưới lên tượng Phật. Lúc rưới ba gáo (hay muỗng) nước lên tượng Phật, cần quán tưởng rằng nước ấy sẽ gột rửa cho thân tâm của ḿnh khỏi ba ác nghiệp do thân (thân nghiệp), miệng (khẩu nghiệp) và ư (ư nghiệp) của ḿnh tạo nên. Như vậy là nước hương hoa tắm Phật chính là dùng để gột rửa những cấu bẩn trong hành động, lời nói và ư nghĩ của bản thân ḿnh. Khi tắm Phật, người Phật tử cần hết sức thành tâm, tập trung tư tưởng, tâm niệm sáng suốt để tỏ ḷng khiêm cung đối với Đức Phật, đồng thời cố gắng làm cho ḿnh thanh tịnh thân tâm và tiêu trừ nghiệp chướng.

Thiện Mẫn

Câu chú khi tắm Phật:

Án, đi sa, đi sa, xăng che, ta bà ha

Bài kệ khi tắm Phật:

Ngă kim quán dục chư Như Lai
Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ
Ngũ trược chúng sanh linh ly cấu
Đồng chứng Như Lai tịnh Pháp thân. 

 

 

 

  • Tôn ảnh Phật, Bồ Tát

  •    

      

    Bạn đọc gửi bài