Loading image. Please wait
TT Thích Thông Trí sang Nga nhân dịp rằm tháng giêng (2014)
Đón Thầy tại sân bay Sheremetevo
Đón Thầy tại sân bay Sheremetevo
Đón Thầy tại sân bay Sheremetevo
Giảng Pháp - 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà
Giảng Pháp - 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà
Giảng Pháp - 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà
Giảng Pháp - 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà
Lễ Quy Y Tam Bảo
Lễ Quy Y Tam Bảo
Lễ Quy Y Tam Bảo
Lễ Quy Y Tam Bảo
Lễ Thượng Nguyên - Rằm tháng giêng
Lễ Thượng Nguyên - Rằm tháng giêng
Lễ Thượng Nguyên - Rằm tháng giêng
Lễ Thượng Nguyên - Rằm tháng giêng
Lễ Thượng Nguyên - Rằm tháng giêng
Lễ Cầu Siêu - Cúng Vong
Lễ Cầu Siêu - Cúng Vong
Lễ Cúng Cô Hồn
Lễ Cúng Cô Hồn
Lễ Cúng Cô Hồn
Lễ Cúng Cô Hồn
Lễ Cúng Cô Hồn
Chụp ảnh kỹ niệm trước khi chia tay Thầy
Chụp ảnh kỹ niệm trước khi chia tay Thầy
Chụp ảnh kỹ niệm trước khi chia tay Thầy
Chụp ảnh kỹ niệm trước khi chia tay Thầy