Mục đích của việc triển lãm tượng Phật Ngọc & Phật là tạo cơ duyên cho nhiều người (không phân biệt tôn giáo) đến chiêm bái và đảnh lễ, để cùng cầu nguyện Phật Ngọc và Xá lợi Phật sẽ đem lại hòa bình cho thế giới, bình an cho các mối quan hệ, bình yên cho gia đình và bè bạn, bình an trong công sở, và sự thanh thản trong tâm hồn. Đặc biệt là trong thời điểm mà thế giới đang bị bao vây bởi những bóng đen của chiến tranh và thiên tai

Phật Ngọc được triển lãm ở những thành phố lớn tại Á Châu và Âu Châu trước khi rước về an vị tại Đại Tháp Từ Bi, Bendigo, nước Úc.