LỊCH SỬ PHẬT THÍCH CA BẰNG TRANH

21. Một đêm Đức Phật đến ngụ trong đền thờ thần lửa của Ba anh em nhà Ca-diếp và dùng thần thông thu phục rồng lửa canh giữ đền. Ba anh em Ca-diếp và 1000 đệ tử đều qui y Ngài. Tất cả sau đó đều đắc quả A-la-hán.

22. Vào ngày rằm tháng sáu, đức Phật giáo giới cho 1.250 vị Thiện lai Tỳ Kheo: “Không làm các điều ác, hãy làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật dạy”.

23. Ngày em trai của Ngài là Nan-đà thành hôn, đức Phật đến thọ trai, rồi trao bình bát cho Nan-đà và đứng dậy ra về. Nan-đà ôm bình bát theo Phật về Tinh xá. Về đến nơi, Phật khuyên chàng xuất gia, Nan-đà miễn cưỡng nhận lời, nhưng rất buồn khổ. Đức Phật đã dùng thần thông đưa Nan-đà lên các cõi trời rồi xuống các cảnh giới địa ngục. Nan-đà thấy thế mới nỗ lực tu tập, sau đó chứng đắc quả A La Hán.

 

24. Vua Tịnh Phạn và công chúa Da-du-đà-la gợi ý La-hầu-la xin đức Phật tài sản, nhưng Ngài chỉ cho La-hầu-la xuất gia, nên vua rất buồn khổ. Sau đó vua đề nghị đức Phật không nên nhận người xuất gia khi chưa có sự đồng ý của cha mẹ họ. Đức Phật nhận lời.
 

25. Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) trong nhiều kiếp đã là kẻ đối nghịch với đức Phật, khi xuất gia ông tiếp tục là kẻ chống phá, luôn âm mưu hại Phật. Nghiệp nhân nặng nề như thế nên ông bị quả báo đất rút vào địa ngục.

26. Di mẫu Kiều Đàm, mẹ kế của đức Phật, tự tay may bộ y dâng lên cúng dường, nhưng đức Phật từ chối và khuyên bà nên cúng dường cho vị tì-kheo nào chưa đủ, như thế phước báo sẽ nhiều hơn.

27. Khi vua Tịnh Phạn băng hà, đức Phật trở về kinh thành tự tay châm lửa hỏa táng để nhắc nhở hàng đệ tử về tấm gương hiếu hạnh.

28. Đức Phật dùng thần thông lên cung trời Đao Lợi (Tāvatiṃsa) để thuyết pháp cho thân mẫu.

 

29. Từ cung trời Đao Lợi trở về, chư Thiên đưa tiễn Ngài rất đông; hàng đệ tử xuất gia và tại gia cũng mừng đón.
 

30. Chàng Vô Não đang trên đường tìm kiếm sát hại người thứ 100, khi gặp đức Phậtchàng ra lệnh Ngài dừng lại. Đức Phật nói rằng: “Ta đã dừng lại từ lâu rồi, nghĩa là đã dừng sự sát hại, còn người thì chưa”. Vô Não giật mình tỉnh ngộ và xin xuất gia, sau đó chàng chứng quả vị A La Hán.
 

31. Sau 49 năm thuyết pháp độ sanh, năm 544 trước Tây lịch, đức Phật nhập Niết Bàn giữa hai cây Sa-la tại rừng Câu-thi-na (Kuśinagara), thọ 80 tuổi.

32. Vì muốn có xá lợi của Phật, vua các nước đem quân vây thành. Dona khuyên can các vị vua không nên đánh nhau và hãy thực hành giáo huấn của Phật, đồng thời chia xá lợi thành 8 phần bằng nhau cho 8 quốc gia để dựng tháp tôn thờ. Sau này vua A Dục (thế kỷ III trước Tây lịch) đã cho xây 84.000 tháp thờ xá lợi khắp xứ Ấn Độ.

       Quay lại từ đầu                                                     Quay lại trang trước    

 • Tôn ảnh Phật, Bồ Tát

 •    

                                    

Hội PG Thảo Đường

 •    Hội Phật Giáo Thảo Đường tại Moskva thành lập ngày 04 tháng 06 năm 1993. Hội trưởng của Hội Phật Giáo Thảo Đường từ ngày thành lập đến nay là bà Inna Malkhanova.

 • Đọc tiếp  


  • Hình ảnh sinh hoạt

  •    Từ ngày được thành lập đến nay, Hội Phật giáo Thảo Đường đã tổ chức nhiều buổi lễ trang nghiêm và cũng nhiều lần cung thỉnh các Thầy về để giúp cho các Phật tử của Hội hiểu thêm giáo lý của Đức Phật, tăng trưởng đạo tâm.

  • Bấm để xem ảnh  

   

  Tôn ảnh Phật ngọc

   

   

     Phật ngọc là biểu tượng cho hòa bình thế giới. Tượng Phật cao 2 mét 7 được đặt trên pháp tòa có chiều cao 1 mét 4, với trọng lượng nặng trên 4 tấn.     

  Đọc tiếp  

   

  Các trang web liên kết