LỊCH SỬ PHẬT THÍCH CA BẰNG TRANH

11. Qua khỏi ḍng sông, Thái Tử cởi bỏ hoàng bào, dùng kiếm cắt tóc và bảo Xa-nặc cỡi ngựa về báo lại phụ vương, một thân một ḿnh hướng về Hy-mă-lạp sơn quyết chí t́m đạo cứu khổ chúng sanh.

12. Sáu năm khổ hạnh rừng già, thân thể chỉ c̣n da bọc xương mà ư đạo vẫn chưa sáng. Đến khi nghe Trời Đế-thích hát về cách lên dây đàn, Thái Tử tỉnh ngộ ra và từ bỏ con đường khổ hạnh ép xác để thực hành Trung đạo.

13. Mục nữ Su-da-ta dâng sữa cúng dường, Thái Tử uống xong thấy tinh thần minh mẫn. Ngài ném bát xuống sông Ni-liên-thiền và nguyện rằng: “Nếu ta có thể chứng đắc Phật quả th́ khi ta ném cái bát này xuống sông, nó trôi ngược ḍng nước”. Nói xong Ngài ném cái bát xuống ḍng sông, cái bát nổi lên mặt nước và trôi ngược ḍng.
 

14. Suốt 49 ngày Thiền định, Thái tử phải chiến đấu với tất cả loại giặc trong tâm như Tham, Sân, Si, Mạn, Ngă... Bên ngoài th́ Ma vương cùng với ma binh vây quanh quấy phá dụ dỗ, nhưng Thái Tử vẫn không nao núng, một ḷng an trú trong thiền định. Ma vương cảm phục và cúi đầu đảnh lễ.

 


15.
 Vào một ngày trăng tṛn tháng 12 âm lịch: Canh một, Thái tử chứng túc mạng thông, trực nhận mọi điều xảy ra ở những tiền kiếp xa xưa. Canh hai, Thái tử ngộ lậu tận thông, thấu triệt nguyên lư của sinh tử. Canh ba, Thái tử chứng tha tâm thông,  rơ biết trạng thái tâm kư hiện hữu của vạn loại. Cùng lúc đó, Thái tử đạt thiên nhăn thông, thiên nhĩ thông và thần túc thông. Khi b́nh minh vừa ló dạng, bậc vô thượng sĩ đó đă hiển nhiên là một Đức Phật. Ngài lấy hiệu là Thích Ca Mâu Ni.
 

16. Sự kiện Thái tử Tất Đạt ĐaBa thành Phật đă làm cho Ma Vương buồn rầu. Ba nàng công chúa của Ma vương giúp cha bằng cách dùng sắc đẹp và những điệu múa lả lơi để quyến rũ đức Phật, nhưng bọn chúng đều thất bại.

17. Hai nhà thương buôn tên Tapussa và Bhalluka gặp Phật và xin cúng dường Ngài một bữa cơm. Tứ Đại Thiên Vương xin cúng dường Ngài bốn b́nh bát, nhưng Ngài chỉ nhận một b́nh bát.
 

18. V́ lợi ích cho chư thiên và nhân loại, đức Phật đă nhận lời thỉnh cầu của Phạm Thiên quyết định rời cội Bồ-đề lên đường hóa độ.
 

19. Trước tiên, Ngài đến Lộc Uyển t́m 5 anh em Kiều Trần Như là những bạn đồng tu khổ hạnh trước kia để chuyển Bánh Xe Pháp và thuyết bài pháp đầu tiên: Tứ Diệu Đế (sự khổ của chúng sinh, nguyên nhân gây ra khổ, nơi (cơi) không c̣n cảnh khổ đó nữa và con đường giải thoát sự khổ). 5 anh em Kiều Trần Như nghe xong bài thuyết pháp đều quy y Phật, tạo ra tăng đoàn đầu tiên của Phật giáo.
 

20. Da-sá (Yasa) là con trai của một thương gia
giàu có tại thành Ba-la-nại. Anh đă sống một cuộc sống trần tục, nhưng anh cũng đă ư thức được sự trống rỗng vô vị của các lạc thú trần gian, anh đang t́m kiếm sự an tịnh thiêng liêng giữa cảnh núi rừng u tịch. Được Phật thuyết pháp Da-sá và sau đó cùng với 54 người bạn xin Phật xuất gia. Cha mẹ và vợ con của da-sá là những người quy y Tam bảo đầu tiên.
 

Quay lại                                                                       Xem tiếp    

 

 

 

 • Tôn ảnh Phật, Bồ Tát

 •    

                                    

Hội PG Thảo Đường

 •    Hội Phật Giáo Thảo Đường tại Moskva thành lập ngày 04 tháng 06 năm 1993. Hội trưởng của Hội Phật Giáo Thảo Đường từ ngày thành lập đến nay là bà Inna Malkhanova.

 • Đọc tiếp  


  • H́nh ảnh sinh hoạt

  •    Từ ngày được thành lập đến nay, Hội Phật giáo Thảo Đường đă tổ chức nhiều buổi lễ trang nghiêm và cũng nhiều lần cung thỉnh các Thầy về để giúp cho các Phật tử của Hội hiểu thêm giáo lư của Đức Phật, tăng trưởng đạo tâm.

  • Bấm để xem ảnh  

   

  Tôn ảnh Phật ngọc

   

   

     Phật ngọc là biểu tượng cho ḥa b́nh thế giới. Tượng Phật cao 2 mét 7 được đặt trên pháp ṭa có chiều cao 1 mét 4, với trọng lượng nặng trên 4 tấn.     

  Đọc tiếp  

   

  Các trang web liên kết