LỊCH SINH HOẠT TỪ 08.02.2016 ĐẾN 28.01.2017

Lịch sinh hoạt từ mồng một tết năm Bính Thân đến tết năm Đinh Dậu

Thứ hai 08.02.2016 (1.1 Bính Thân): Tết Nguyên Đán, vía Phật Di Lặc, chùa mở cửa từ 09g30. Các khóa tụng: 10g, 13g, 16g, 19g. Khóa 16g có tụng Mông Sơn Thí Thực.

Thứ ba 09.02.2016 (2.1 Bính Thân): Tết Nguyên Đán, vía Phật Di Lặc, chùa mở cửa từ 09g30. Các khóa tụng: 10g, 13g, 16g, 19g. Khóa 16g có tụng Mông Sơn Thí Thực.

Chủ nhật 21.02.16 (14.1 Bính Thân): lễ Thượng Nguyên, sẽ tổ chức lễ từ 17g30 tại hội trường tầng 3 của khách sạn "Turist", , . 146. Buổi lễ sẽ do Thượng tọa Thích Hạnh Bảo chứng minh và làm chủ lễ.

Thứ tư 09.03.16 (1.2 B/Thân): Nghi thức sám hối

Thứ tư 23.03.16 (15.2 B/Thân), vía Quán Thế Âm Bồ Tát: Tụng Phẩm Phổ Môn

Thứ năm 07.04.16 (1.3 B/Thân): Tụng kinh Tịnh Độ

Thứ năm 21.04.16 (15.3 B/Thân): Tụng kinh cầu an

Thứ bảy 07.05.16 (1.4 B/Thân): Nghi thức sám hối, bàn về lễ Phật Đản

Thứ bảy 21.05.16 (15.4 Bính Thân): Đại Lễ Phật Đản

Chủ nhật 05.06.16 (1.5 B/Thân):  Nghi thức sám hối. 

Chủ nhật 19.06.16 (15.5 B/Thân): Tụng kinh Tịnh Độ.

Thứ hai 04.07.16 (1.6 B/Thân): Nghi thức sám hối.    

Thứ hai 18.07.16 (15.6 B/Thân), vía Quán Thế Âm Bồ Tát: Tụng Phẩm Phổ Môn.

Thứ tư 03.08.16 (1.7 B/Thân): Nghi thức sám hối, bàn về lễ Vu Lan

Thứ 17.08.16 (15.7 Bính Thân): Đại Lễ Vu Lan

Thứ năm 01.09.16 (1.8 B/Thân): Tụng kinh Tịnh Độ.

Thứ năm 15.09.16 (15.8 B/Thân), Tết Trung Thu: Nghi thức cầu an.

Thứ bảy 01.10.16 (1.9 B/Thân): Nghi thức sám hối.

Thứ bảy 15.10.16 (15.9 B/Thân), vía Quán Thế Âm Bồ Tát: Tụng Phẩm Phổ Môn.

Thứ hai 31.10 .16 (1.10 B/Thân), vía Phật Dược Sư: Tụng Kinh Dược Sư.

Thứ hai 14.11.16 (15.10 B/Thân): Nghi thức sám hối.

Thứ hai 29.11.2016 (1.11 B/Thân): Nghi thức Tụng Thập Chú.

Thứ ba 13/12/2016  (15.11 B/Thân), vía Phật A Di Đà:  Tụng Kinh A Di Đà.

Thứ năm 29/12/2016 (1.12 B/Thân): Nghi thức sám hối

Chủ nhật 01.02.17 (4.12 Bính Thân): Họp mặt mừng năm mới

Thứ năm 12/1/2017 (15.12 Bính Thân): vía Phật Thích Ca thành đạo

Thứ bảy 28/1/2017 (1.1. Đinh Dậu): Tết Nguyên Đán

Chương trình sinh hoạt của Nhóm Mật Tông

1. Chủ nhật, 20-03-2016, 12 tháng Hai Bính Thân. Địa điểm: Chùa Thảo Đường
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
14-30-15:00: Cúng vong
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

2. Chủ nhật, 27-03-2016, 19 tháng Hai Bính Thân.Địa điểm: Vatutinki
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

3. Chủ nhật, 03-04-2016, 26 tháng Hai Bính Thân.Địa điểm: Chùa Thảo Đường
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Tụng Sám Hối cuối tháng.
18:30: Có thể ăn nhẹ, uống trà và pháp đàm.

4. Chủ nhật, 10-04-2016, 04 tháng Ba Bính Thân.Địa điểm: Vatutinki
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

5. Chủ nhật, 17-04-2016, 11 tháng Ba Bính Thân.Địa điểm: Chùa Thảo Đường
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
14-30-15:00: Cúng vong hồn thai nhi
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

6. Chủ nhật, 24-04-2016, 18 tháng Ba Bính Thân.Địa điểm: Vatutinki
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

7. Chủ nhật, 01-05-2016, 25 tháng Ba Bính Thân.Địa điểm: Chùa Thảo Đường
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Tụng Sám Hối cuối tháng.
18:30: Có thể ăn nhẹ, uống trà và pháp đàm.

8. Chủ nhật, 08-05-2016, 02 tháng Tư Bính Thân.Địa điểm: Vatutinki
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

9. Chủ nhật, 15-05-2016, 09 tháng Tư Bính Thân.Địa điểm: Chùa Thảo Đường
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
14-30-15:00: Cúng vong.
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

10. Chủ nhật, 22-05-2016, 16 tháng Tư Bính Thân.Địa điểm: Vatutinki
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

11. Chủ nhật, 29-05-2016, 23 tháng Tư Bính Thân.Địa điểm: Chùa Thảo Đường
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Tụng Sám Hối cuối tháng.
18:30: Có thể ăn nhẹ, uống trà và pháp đàm.

12. Chủ nhật, 05-06-2016, 01 tháng Năm Bính Thân.Địa điểm: Vatutinki
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

13. Chủ nhật, 12-06-2016, 08 tháng Năm Bính Thân.Địa điểm: Chùa Thảo Đường
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
14-30-15:00: Cúng vong.
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

14. Chủ nhật, 19-06-2016, 15 tháng Năm Bính Thân.Địa điểm: Chùa Thảo Đường
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
14-30-15:00: Cúng vong

15. Chủ nhật, 26-06-2016, 22 tháng Năm Bính Thân.Địa điểm: Vatutinki
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

16. Chủ nhật, 03-07-2016, 29 tháng Năm Bính Thân.Địa điểm: Chùa Thảo Đường
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Tụng Sám Hối cuối tháng.
18:30: Có thể ăn nhẹ, uống trà và pháp đàm.

17. Chủ nhật, 10-07-2016, 07 tháng Sáu Bính Thân.Địa điểm: Vatutinki
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

18. Chủ nhật, 17-07-2016, 14 tháng Sáu Bính Thân.Địa điểm: Chùa Thảo Đường
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
14-30-15:00: Cúng vong.
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

19. Chủ nhật, 24-07-2016, 21 tháng Sáu Bính Thân.Địa điểm: Vatutinki
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

20. Chủ nhật, 31-07-2016, 28 tháng Sáu Bính Thân.Địa điểm: Chùa Thảo Đường
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Tụng Sám Hối cuối tháng.
18:30: Có thể ăn nhẹ, uống trà và pháp đàm.

21. Chủ nhật, 07-08-2016, 05 tháng Bảy Bính Thân.Địa điểm: Vatutinki
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

22. Chủ nhật, 14-08-2016, 12 tháng Bảy Bính Thân.Địa điểm: Chùa Thảo Đường
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
14-30-15:00: Cúng vong.
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

23. Chủ nhật, 21-08-2016, 19 tháng Bảy Bính Thân.Địa điểm: Vatutinki
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

24. Chủ nhật, 28-08-2016, 28 tháng Bảy Bính Thân.Địa điểm: Chùa Thảo Đường
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Tụng Sám Hối cuối tháng.
18:30: Có thể ăn nhẹ, uống trà và pháp đàm.

25. Chủ nhật, 04-09-2016, 04 tháng Tám Bính Thân.Địa điểm: Vatutinki
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

26. Chủ nhật, 11-09-2016, 11 tháng Tám Bính Thân.Địa điểm: Chùa Thảo Đường
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
14-30-15:00: Cúng vong.
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

27. Chủ nhật, 18-09-2016, 18 tháng Tám Bính Thân.Địa điểm: Vatutinki
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

28. Chủ nhật, 25-09-2016, 25 tháng Tám Bính Thân.Địa điểm: Chùa Thảo Đường
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Tụng Sám Hối cuối tháng.
18:30: Có thể ăn nhẹ, uống trà và pháp đàm.

29. Chủ nhật, 02-10-2016, 02 tháng Chín Bính Thân.Địa điểm: Vatutinki
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

30. Chủ nhật, 09-10-2016, 09 tháng Chín Bính Thân.Địa điểm: Chùa Thảo Đường
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
14-30-15:00: Cúng vong.
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

31. Chủ nhật, 16-10-2016, 16 tháng Chín Bính Thân.Địa điểm: Chùa Thảo Đường
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
14-30-15:00: Cúng vong
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

32. Chủ nhật, 23-10-2016, 23 tháng Chín Bính Thân.Địa điểm: Vatutinki
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

33. Chủ nhật, 30-10-2016, 30 tháng Chín Bính Thân.Địa điểm: Chùa Thảo Đường
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Tụng Sám Hối cuối tháng.
18:30: Có thể ăn nhẹ, uống trà và pháp đàm.

34. Chủ nhật, 06-11-2016, 07 tháng Mười Bính Thân.Địa điểm: Vatutinki
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

35. Chủ nhật, 13-11-2016, 14 tháng Mười Bính Thân.Địa điểm: Chùa Thảo Đường
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
14-30-15:00: Cúng vong.
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

36. Chủ nhật, 20-11-2016, 21 tháng Mười Bính Thân.Địa điểm: Vatutinki
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

37. Chủ nhật, 27-11-2016, 28 tháng Mười Bính Thân.Địa điểm: Chùa Thảo Đường
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Tụng Sám Hối cuối tháng.
18:30: Có thể ăn nhẹ, uống trà và pháp đàm.

38. Chủ nhật, 04-12-2016, 06 tháng Mười Một Bính Thân.Địa điểm: Vatutinki
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

39. Chủ nhật, 11-12-2016, 13 tháng Mười Một Bính Thân.Địa điểm: Chùa Thảo Đường
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
14-30-15:00: Cúng vong.
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

40. Chủ nhật, 18-12-2016, 20 tháng Mười Một Bính Thân.Địa điểm: Vatutinki
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

41. Chủ nhật, 25-12-2016, 27tháng Mười Một Bính Thân.Địa điểm: Chùa Thảo Đường
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Tụng Sám Hối cuối tháng.
18:30: Có thể ăn nhẹ, uống trà và pháp đàm.

42. Chủ nhật, 01-01-2017, 04 tháng Chạp Bính Thân.Địa điểm: Vatutinki
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

43. Chủ nhật, 08-01-2017, 11 tháng Chạp Bính Thân.Địa điểm: Chùa Thảo Đường
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
14-30-15:00: Cúng vong.
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

44. Chủ nhật, 15-01-2017, 18 tháng Chạp Bính Thân.Địa điểm: Vatutinki
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Pháp đàm.

45. Chủ nhật, 22-01-2017, 25 tháng Chạp Bính Thân.Địa điểm: Chùa Thảo Đường
Chương trình:
12:00: Tề tựu
13:00-14:30: Tụng Ngondro.
15:00: Thọ thực.
16:00: Tụng Sám Hối cuối tháng.
18:30: Có thể ăn nhẹ, uống trà và pháp đàm.

Chương trình này không tính đến các lễ hội. Nếu có lễ hội hoặc các Phật sự đột xuất của Hội thì các đạo hữu phải phục vụ lễ hội và Phật sự của Hội.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI !

 

  • Tôn ảnh Phật, Bồ Tát

  •    

                                      

Hội PG Thảo Đường

  •    Hội Phật Giáo Thảo Đường tại Moskva thành lập ngày 04 tháng 06 năm 1993. Hội trưởng của Hội Phật Giáo Thảo Đường từ ngày thành lập đến nay là bà Inna Malkhanova.

  • Đọc tiếp  

Hình ảnh sinh hoạt

  Từ ngày được thành lập đến nay, Hội Phật giáo Thảo Đường đã tổ chức nhiều buổi lễ trang nghiêm và cũng nhiều lần cung thỉnh các Thầy về để giúp cho các Phật tử của Hội hiểu thêm giáo lý của Đức Phật, tăng trưởng đạo tâm.

Bấm để xem ảnh  

 

Tôn ảnh Phật ngọc

 

 

   Phật ngọc là biểu tượng cho hòa bình thế giới. Tượng Phật cao 2 mét 7 được đặt trên pháp tòa có chiều cao 1 mét 4, với trọng lượng nặng trên 4 tấn.     

Đọc tiếp  

 

Các trang web liên kết