KINH PHÁP CÚ

          VÀI LỜI NÓI ĐẦU

Kinh Pháp Cú (Dhammapada) là cuốn Kinh ghi lại những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế. Trong suốt 45 năm thuyết pháp, Đức Phật đã nói rất nhiều câu giáo pháp, trong đó chứa đựng nghĩa lý sâu xa để giúp cho chúng sanh cởi mở nghiệp khổ mà đưa họ đến giải thoát, tức là Niết Bàn an lạc. Chữ Pháp (Dhamma) có nghĩa là đạo lý, triết thuyết, tư tưởng. giáo pháp, chân lý được Ðức Phật khai thị, là Phật ngôn, là pháp ngữ. Còn chữ Cú (Pada) có nghĩa là câu nói, câu kệ. Như vậy, Pháp Cú có nghĩa là câu nói giáo pháp, là lời Phật dạy.

Kinh Pháp Cú gồm có 423 bài kệ ghi lại những lời Đức Phật đã nói ra trong nhiều dịp khác nhau. Các bài kệ nầy được sắp xếp trong 26 phẩm, do các vị đại đệ tử tụng đọc trong Ðại hội Kết tập Kinh điển lần đầu tiên, ba tháng sau khi Ðức Phật nhập diệt. Mỗi bài kệ là những lời dạy của Đức Phật cô đọng mà súc tích, giản dị mà sâu sắc. Chúng ta cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần, và suy nghiệm kỹ càng từ các tu chứng của bản thân thì mới mong hiểu thấu ý nghĩa thâm thúy của các lời dạy cao quý đó của Phật. Một khi đã thông hiểu rồi thì mỗi bài kệ sẽ cho ta một nguồn cảm hứng cao đẹp, một sức mạnh diệu kỳ giúp ta có một niềm tin vững chắc trên con đường tu học để tiến đến giác ngộ, giải thoát.

Kinh Pháp Cú được phổ biến rộng rãi nhất trong đại chúng và đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng trên thế giới.

Bản dịch ra tiếng Việt dùng trong phiên bản này là do chúng tôi trích chọn từ những bản dịch khác nhau của chư vị Hòa thượng Thích Minh Châu, Thích Thiện Siêu, Thích Trí Quang, Tỷ kheo Giới Đức, v.v… Bên cạnh mỗi bài kệ trong Kinh Pháp Cú, chúng tôi có đưa thêm một hai bài đã chuyển sang thể lục bát để giúp bạn đọc dễ ghi nhớ những lời vàng ngọc của Đức Phật. Những bài này chúng tôi trích từ bản dịch của Tâm Minh Ngô Tăng Giao, Tịnh Minh và vài người khác, để bạn đọc tùy nghi chọn bài dịch nào mình thích.

Nhóm Biên tập Trang Nhà.

               MỤC LỤC KINH PHÁP CÚ

  I Phẩm Song Yếu
Từ Kệ 1 đến Kệ 20
II. Phẩm Không Phóng Dật
Từ Kệ 21 đến Kệ 32
III. Phẩm Tâm
Từ Kệ 33 đến Kệ 43
IV. Phẩm Hoa
Từ Kệ 44 đến Kệ 59
V. Phẩm Ngu
Từ Kệ 60 đến Kệ 75
VI. Phẩm Hiền Trí
Từ Kệ 76 đến Kệ 89
VII. Phẩm A-la-hán
Từ Kệ 90 đến Kệ 99
VIII. Phẩm Ngàn
Từ Kệ 100 đến Kệ 115
IX. Phẩm Ác
Từ Kệ 116 đến Kệ 128
X. Phẩm Hình Phạt
Từ Kệ 129 đến Kệ 145
XI. Phẩm Già
Từ Kệ 146 đến Kệ 156
XII. Phẩm Tự Ngã
Từ Kệ 157 đến Kệ 166
XIII. Phẩm Thế Gian
Từ Kệ 167 đến Kệ 178
XIV. Phẩm Phật Đà
Từ Kệ 179 đến Kệ 196
XV. Phẩm An Vui
Từ Kệ 197 đến Kệ 208
XVI. Phẩm Hỷ Ái
Từ Kệ 209 đến Kệ 220
XVII. Phẩm Phẫn Nộ
Từ Kệ 221 đến Kệ 234
XVIII. Phẩm Cấu Uế
Từ Kệ 234 đến Kệ 255
XIX. Phẩm Pháp Trụ
Từ Kệ 256 đến Kệ 272
XX. Phẩm Đạo
Từ Kệ 273 đến Kệ 289
XXI. Phẩm Tạp Lục
Từ Kệ 290 đến Kệ 305
XXII. Phẩm Địa Ngục
Từ Kệ 306 đến Kệ 319
XXIII. Phẩm Voi
Từ Kệ 320 đến Kệ 333
XXIV. Phẩm Tham Ái
Từ Kệ 334 đến Kệ 359
XXV. Phẩm Tỷ Kheo
Từ Kệ 360 đến Kệ 382
XXVI. Phẩm Bà-la-môn
Từ Kệ 383 đến Kệ 423

 

Bấm vào đây để xem và tải về toàn văn Kinh Pháp Cú dưới dạng pdf

 

  • Tôn ảnh Phật, Bồ Tát

  •    

      

    Đề mục kinh điển PG