KINH BÁCH DỤ

(Việt dịch: Thích Nữ Như Huyền)

MỤC LỤC

Lời nói đầu
Tựa

Phần 1

1. Người ngu ăn muối
2. Ðể dành sữa
3. Khoanh tay chịu đòn
4. Giả chết dối chống
5. Khát không uống nước
6. Giết con thành gánh
7. Nhận người làm anh
8. Trộm áo nhà vua
9. Kẻ ngốc khen cha
10. Phú ông cất lầu

                                Phần 2

11. Bà-la-môn giết con
12. Quạt nước đường
13. Sự thật chứng minh
14. Giết kẻ dẫn đường
15. Muốn con mau lớn
16. Tưới mía bằng nước mía
17. Vì nhỏ mất lớn
18. Trên lầu mài dao
19. Ghi dấu trên thuyền để tìm đồ rơi xuống biển
20. Trả thịt

                              Phần 3

21. Cầu con
22. Bán trầm hương
23. Trộm mền
24. Gieo mè
25. Nước và lửa
26. Bắt chước vua
27. Trị vết thương
28. Xẻo mũi
29. Ðốt áo
30. Nuôi dê

                           Phần 4

31. Mua lừa
32. Trôm vàng
33. Chặt cây tìm trái
34. Thâu ngắn đường đi
35. Thấy bóng trong gương
36. Lầm móc con mắt
37. Giết trâu
38. Bảo nước đừng chảy
39. Sơn tường
40. Người sói đầu tìm thuốc

                              Phần 5

41. Hai con quỷ tranh vặt
42. Che da lạc đà
43. Mài đá
44. Ăn bánh
45. Giữ của
46. Ăn trộm trâu
47. Giả tiếng oan ương
48. Chó và cây
49. Vị tiên lầm lộn
50. Sửa lưng gù

                                Phần 6

51. Người tớ gái
52. Trò vui giả dối
53. Lão sư bị hành hạ
54. Ðầu rắn và đuôi rắn tranh cải
55. Cạo râu vua
56. Cái không có
57. Bị đạp rụng răng
58. Chia của
59. Xem làm bình
60. Thấy vàng dưới nước

                              Phần 7

61. Tạo hình người
62. Ăn thịt gà
63. Chạy trốn
64. Quỷ trong nhà cũ
65. An bánh độc
66. Chết chìm
67. Ðánh cuộc
68. Hại người thành hại mình
69. Tổ truyền ăn mau
70. Nếm trái tần bà

                               Phần 8

71. Ðui mắt
72. Sưng môi
73. Ngựa đen đuôi trắng
74. Mang bồn tắm
75. Giết lạc đà
76. Nông phu mơ tưởng công chúa
77. Tìm sữa
78. Ði không về rồi
79. Gánh ghế cho vua
80. Uống thuốc nước rửa ruột

                              Phần 9

81. Không nên vu oan cho người hiền đức
82. Gieo lúa
83. Khỉ bị đánh
84. Nguyệt thực
85. Ðau mắt
86. Vì của giết con
87. Bọn cướp chia của
88. Khỉ mất đậu
89. Chuột vàng và rắn độc
90. Lượm được tiền

                              Phần 10

91. Người nghèo
92. Ðứa nhỏ được đường
93. Bà già đánh cọp
94. Hiểu lầm
95. Hai con hạc
96. Giả mù
97. Cướp áo lông dê
98. Ðứa nhỏ bắt rùa
Lời cuối quyển

                              Lời nói đầu

Kinh Bách Dụ gồm 98 bài thí dụ của Phật nói, do Ngài Pháp Sư Tăng Gia Tư Na sao lục trong kinh tạng. Hai thí dụ rốt sau: "Thuốc hay hòa trong đường phèn", "Dùng là gói thuốc A Dà Ðà" là của Pháp Sư tự soạn, để tổng dụ cho diệu lý đủ trong những thí dụ trên.
Một đời thuyết giáo trong bốn mươi chín năm, tùy theo căn cơ chúng sanh sai khác, Ðức Phật nói ra vô lượng Pháp môn không đồng. Khi nói thấp, khi nói cao, từ dễ lần đến khó, đem gần tỉ dụ xa. Chung qui chỉ hướng về một mục đích duy nhất là làm cho chúng sanh tự giác ngộ bản tánh sáng suốt của mình.
Trong kinh Bách Dụ, Phật đã dùng những chuyện xưa để thí dụ cụ thể sự dại dột mê lầm chung của chúng ta.
Nếu chúng ta biết trừ bỏ mê lầm ở đâu thì Niết bàn sẽ thực hiện ở đó.
Chúng tôi nhận thấy những mẩu chuyện thí dụ đây, có thể thông dụng trong các tầng lớp quần chúng, ai cũng có thể hiểu một cách dễ dàng, vì chuyện rất vui, có kỹ thuật hấp dẫn, rất hữu ích cho mọi người, nên tôi không nệ tài hèn, đức bạc phiên dịch ra tiếng Việt để cống hiến độc giả một tác phẩm của Phật Giáo có giá trị giáo dục cho tăng đồ và cho cư sĩ.
Nếu có chỗ nào khuyết điểm, cúi mong quí Ngài từ bi chỉ giáo, chúng tôi xin muôn phần cảm tạ.

Thích nữ Như Huyền

Tựa
Không may được thừa sự thọ pháp nhưng mộ đạo sẳn lòng, tôi hằng chuyên tâm xem kinh nghe giảng, thường lui tới tịnh đường. Thiện chí thuận duyên khiến một hôm tôi được thầy Thiện Hoà giới thiệu một bộ kinh có tác dụng phổ thông Phật pháp bằng phương pháp tỷ dụ, chính là kinh Bách Dụ.
Thầy Thiện Hoà ngỏ ý muốn kinh nầy được phiên dịch, vì tin tưởng chắc chắn là sẽ có ích lợi nhiều cho người tu học, dầu là cư sĩ hay người xuất gia, cũng như cho người còn xa lạ đối với Phật Giáo.
Riêng tôi, tôi trộm thấy kinh Bách Dụ đối với Phật Giáo có tính cách và công dụng cũng như sách Cổ Học Tinh Hoa của Ôn Như Nguyễn Van Ngọc, đối với Nho Giáo.
Kinh Bách Dụ gồm một trăm câu chuyện ngụ ngôn ngộ nghỉnh, có khôi hài, có bi thảm, khi cạn thấp, khi cao sâu, do Ðức Phật kể ra, đầy vẻ giáo lý và giáo pháp cho tăng đồ và hội chúng.
Ngoại trừ giá trị hiển nhiên về Phật Giáo, những chuyện ngụ ngôn ấy còn có tác dụng giáo dục nói chung, có thể giúp cho người đọc, bất luận ở tôn giáo nào, thuộc cấp bực nào, với học lực nào, dễ bề tu trau dồi đức tánh, theo chánh bỏ tà, làm lành lánh dữ, thương vật, yêu đời.
Tôi chưa hết tiếc vì thiếu tài đức để phổ biến bộ kinh quí giá ấy, bổng may gặp sư cô Như Huyền sẵn thiện chí thành tâm, gánh lấy công việc phiện dịch. Tôi lấy làm vui mừng, thấy sư cô gia tâm trì chí, phiên dịch từ cốt chuyện đến lời bàn một cách trung thành.
Vậy tôi dám mong quyển kinh Bách Dụ nầy đạt được mục đích giáo lý và luân lý của Ðức Phật khuyến dụ từ xưa.
Thuần Phong

Saigon, 24 tháng 12 năm 1957

Bấm vào đây để xem và tải toàn văn Kinh Bách Dụ

 

  • Tôn ảnh Phật, Bồ Tát

  •    

      

    Đề mục kinh điển PG