DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

Click chuột để tải ảnh về     Đức Phật Dược Sư (tiếng Phạn: Bhaichadjyaguru, tiếng Anh: Medicine Buddha) là Giáo Chủ Click chuột để tải ảnh về cõi Tịnh Lưu Ly ở Phương Đông. Tranh tượng của Ngài thường được vẽ với tay trái cầm thuốc chữa bệnh và tay phải giữ Ấn thí nguyện. Ngài có hai vị Bồ tát chầu ở hai bên: bên trái là Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, bên phải là Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Thánh hiệu của Ngài làDược Sư Lưu Ly Quang Như Lai”. Dược Sư, nghĩa đen là thầy thuốc chữa bệnh. Lưu ly là một loại ngọc màu xanh trong suốt. Quang là ánh sáng. Lưu ly quang là ánh sáng ngọc lưu ly. Như Lai  là một trong mười hiệu của Phật. Vì thế Click chuột để tải ảnh vềcũng gọi Ngài là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật,  tức là vị Phật Thầy thuốc chữa bnh, có ánh sáng như ngọc lưu ly.  Đức Phật Dược Sư hiểu biết và thông suốt tất cả y dược của thế gian và xuất thế gian, Ngài có thể chữa trị hết tất cả những thứ bệnh khổ của chúng sanh, nhất là những tâm bệnh do những điên đảo vọng tưởng, tham, sân, si gây ra phiền não, khổ đau. Trong Kinh Dược Sư có nói rõ về ánh sáng của Phật Dược Sư: “Trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bợn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi”. Ánh sáng ấy chiếu đến đâu thì phá hết tăm tối vô minh của chúng sanh, đem lợi lạc và diệt tất cả những bệnh khổ thân tâm của chúng sanh, khiến cho họ xa lìa mê vọng mà hướng đến giác ngộ, giải thoát.

12 đại nguyện cứu độ chúng sinh

1.     Phát hào quang chiếu sáng vô lượng vô biên thế giới mà cứu độ cho chúng sinh.

2.     Nhờ ánh sáng lưu ly mà chúng sinh tăm tối đều tỏ ngộ làm được các việc lành.

3.     Giúp cho chúng sinh thực hiện được các ước nguyện.

4.     Giúp chúng sinh đi theo Đại thừa, an trụ trong đạo quả Bồ đề.

5.     Giúp chúng sinh giữ giới hạnh.

6.     Giúp chúng sinh chữa lành các thứ bệnh khổ.

7.     Giúp chữa các bệnh thuộc về thân tâm cho mọi chúng sinh.

8.     Cho người nữ vì mang thân gái mà bị trăm điều dữ nghịch, được chuyển thành trai.

9.     Giúp cho chúng sinh khỏi rơi vào tà kiến và giúp họ trở về chính đạo.

10. Giúp cho chúng sinh bị khổ nạn thoát khỏi được mọi khổ đau.

11. Giúp cho chúng sinh bị đói khát được ăn uống no đủ.

12.  Giúp cho chúng sinh bị rách rưới cơ hàn có đầy đủ áo quần để mặc.

 

   TÔN ẢNH ĐÔNG PHƯƠNG TAM THÁNH

   TÔN ẢNH ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

   TÔN ẢNH THẤT PHẬT DƯỢC SƯ

Click chuột để xem tôn ảnh của cả 7 vị Phật

(Nhấp chuột vào ảnh để xem đầy đủ 7 Đức Phật Dược sư)

 

 

Mục lục Tôn ảnh

 

Đức Phật Thích Ca

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Phổ Hiền Bồ Tát

Phật A Di Đà

Quán Thế Âm Bồ Tát

Đại Thế Chí Bồ Tát

Phật Dược Sư

Di Lặc Bồ Tát

Địa Tạng Vương Bồ Tát

Chuẩn Đề Bồ Tát

10 Đại Đệ Tử Phật

Đạt Ma Sư Tổ

Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát

18 Vị A La Hán

88 Vị Phật Hồng danh

7 Vị Phật quá khứ

Pháp sư Huyền Trang

 

Tôn ảnh Phật ngọc

 

 

   Phật ngọc là biểu tượng cho hòa bình thế giới. Tượng Phật cao 2 mét 7 được đặt trên pháp tòa có chiều cao 1 mét 4, với trọng lượng nặng trên 4 tấn.     

Đọc tiếp  

 

 • Hội PG Thảo Đường

 •    Hội Phật Giáo Thảo Đường tại Moskva thành lập ngày 04 tháng 06 năm 1993. Hội trưởng của Hội Phật Giáo Thảo Đường từ ngày thành lập đến nay là bà Inna Malkhanova.

  Đọc tiếp  

   

  Lịch sinh hoạt Phật sự

  •    Hàng tháng, Hội Phật giáo Thảo Đường tổ chức tụng kinh vào 2 ngày: Mồng một và ngày rằm. Khi có lễ lớn hoặc nhân dịp quý Thầy sang, Hội sẽ thông báo cụ thể.

  • Xem lịch sinh hoạt  


   Hình ảnh sinh hoạt

  •    Từ ngày được thành lập đến nay, Hội Phật giáo Thảo Đường đã tổ chức nhiều buổi lễ trang nghiêm và cũng nhiều lần cung thỉnh các Thầy về để giúp cho các Phật tử của Hội hiểu thêm giáo lý của Đức Phật, tăng trưởng đạo tâm.

  • Bấm để xem ảnh  

   

   

   

  Các trang web liên kết